Надзвичайна ситуація 24.02.2022р!!!

Опівночі на 24 лютого запроваджується надзвичайний стан. У зв’язку з цим все майно клієнтів ломбарду було направлено в сховище. Більш детальну інформацію за Вашими договорами можна дізнатися за телефонами відділень та телефоном головного офісу. Згідно п.12 договору: За невиконання, або не належне виконання умов цього ДОГОВОРУ, СТОРОНИ несуть відповідальність згідно чинного законодавства України. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в разі настання дії і обставин, які знаходяться за межами контролю сторін, які сторони не могли передбачити і запобігти, і визначаються в порядку чинного законодавства як форс-мажорні обставини. При цьому термін дії зобов’язаннь за цим договором відкладається на весь термін дії таких обставин. До таких обставин відносяться, наприклад: військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, акції громадської непокори, стихійні лиха, акти або дії органів державної влади та інше. З повагою Адміністрація.